Sykkelrittet Arctic Race til Tromsø igjen. Er det for dyrt?

Vi er i ein vanskeleg situasjon i Tromsø. Coronaen har gjeve serverings- og hotellbransjen store utfordringar. Mange er blitt utan arbeid eller permittert. I ein slik situasjon må vi frå kommunen gjere det vi kan for å bidra til å skape liv og røre og etterspørsel på både hotell og i utelivet.

Det handlar om arbeid og inntekt for mange i Tromsø. Den viktige vintersesongen ser ut til å gje lite arbeid og inntekt i år. Eit eller fleire større arrangement i Tromsø i sommar vil kunne skape viktige arbeidsplassar i Tromsø. Derfor valte SV – under sterk tvil å stemme for støtte til Arctic Race.

Så er det sjølvsagt svært mange argument mot å bruke pengar på eit slikt arrangement. Dei fleste argumenta handlar om at kommunen har svært god bruk for desse 2,7 millionane til den vanlege drifta. I skolane, og heimetenesta og på sjukeheimane. Det er ei vanskeleg avveging å på den ein sida skulle prioritere dei grunnleggande kommunale tenestene på den eine sida og det å skape arbeidsplassar, inntekter og skatteinntekter på den andre sida.

Vi konkluderte med at det i den situasjonen vi er no er rett at vi skal få eit stort arrangement som Arctic Race til Tromsø, sjølv om det er risiko på grunn av corona for at arrangement ikkje blir noko av.

Det var svært viktig for oss så å sikre at utgiftene ikkje vart større. Den kontrakten vi fekk lagt fram til formannskapet hadde ingen avgrensing av det kommunale ansvaret. Vi la derfor fram forslag som sikra at utgiftene ikkje under noko omstende kan bli høgare for kommunen enn 2,7  millionar. Vi forsikra oss og om at det blir tatt atterhald slik at kommunestyret kan gjere ei reell vurdering av denne saka når den kjem til kommunestyret.

Det er på ingen måte sikkert kva som var den rette å gjere i denne situasjonen. Vi valde som vi gjorde for å bidra til arbeid og inntekt i Tromsø.

Les sakspapira her.

Foto: Frå Arctic Race i 2013. Fotograf Øivind Arvola. Lisens: CC BY-NC 2.0,
Bildet finst her.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.