Rekordinntekter for bankane, også bomber

Visste du at bankane tente 130 milliardar i fjor på differansen mellom lånerenta og innskotsrenta, og at Qatar var det landet som kjøpte mest våpen frå Noreg i fjor? Ikkje eg heller, men sidan eg kosar meg med statistikkar frå SSB, snakkar eg litt om det i denne videoen.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.