Jobbtilbod?

Eg er for tida på jobbleiting. Kanskje du har eit tilbod til meg, eller kjenner nokon som kan ha bruk for meg? Eg legg i alle fall ut CVen min her. 

CV for Pål Julius A. Skogholt

Foto: Marius Fiskum/Tromsø kommune Dramsvegen 549, 9014 Tromsø
Telefon 97077457
pal.julius@skogholt.org
Gift med tre barn
01.11.1971
Yrkeserfaring
05.2011 → Senter for fjernteknologi, Tromsø

Prosjektleiar, frå november 2011 konstituert som dagleg leiar fram til november 2015

 • Ansvar for å koordinere og initiere felles nærings- og forskningsprosjekt mellom dei fem medlemmane i Senteret; UiT, Norut, Ksat, Spacetec og Norsk Polarinstitutt. God kunnskap om norsk forskingspolitikk og søknader om finansiering
 • Ulike oppdrag for European Space Agency
 • Kontakt med styresmaktene. Sentral i å sørgje for at Noreg deltar i romprogrammet Copernicus
11.2009 – 02.2011 Nærings- og Handelsdepartementet, Oslo

Statssekretær

 • Jobba spesielt med rompolitikk, mineralnæringa, nukleære saker og grønn næringspolitikk
09.2006 – 11.2009 Troms fylkeskommune, Tromsø

Nestleiar i fylkesrådet og fylkesråd for kompetanse og utvikling

 • Ansvar for dei vidaregåande skolane i Troms med 6000 elevar og 1500 tilsette
 • Ansvar for fylkeskommunen sitt arbeid med omsyn til forsking og høgare utdanning.
2003 – 2006 Troms fylkesting Tromsø

Gruppeleiar for SV og leiar for utdanningskomiteen

 • Leie det politiske arbeidet i ei gruppe med seks medlemmar
 • Stå for forhandlingar med dei andre partia
 • Utvikle politikk og fronte partiet i media
 • Drive fram det politiske arbeidet i utdanningskomiteen
2002 – 2003 Sosialistisk Venstreparti, Tromsø

Prosjektsekretær

2001 Sosialistisk Venstreparti, Tromsø

Valkampkoordinator i Nord-Noreg

1999 – 2001 Eksportutvalet for fisk Tromsø

Trainee, seinare informasjonsrådgjevar

1999 Ulike jobbar Oslo/Bodø/Stamsund/Tromsø

 • Hovudtillitsvalt for dei sivilt tenestepliktige
 • Studentsekretær i Nei til EU
 • Ekspeditør i fiskebutikk
 • Manpowervikar
 • Filetarbeidar
Utdanning
2004 – 2005 Universitet i Tromsø Tromsø, Noreg

Førsteavdeling jus

1998 – 1999 Dalhousie University Halifax, Canada

Master of Marine Management.

1991 – 1995 Universitetet i Tromsø, Tromsø

Cand. Mag med faga statsvitskap, historie, økologi og russisk.

Ulike kurs

 • 10 vektal journalistikk ved Høgskolen i Bodø/Friundervisninga
 • 5 vekttal web-design ved Opus Troms/Høgskolen i Tromsø
 • 3 vekttal fiskerimarknadsføring ved Noregs Fiskerihøgskole.
 • 5 månader russiskkurs ved Far Eastern State University, Vladivostok, Russland
Tilitsverv og frivillig arbeid
2015 → Kommunestyrerepresentant i Tromsø

2014 → Styremedlem i Tromsø Internasjonale skole

2012 → Leiar i Tromsø SV

2011 → Varamedlem til styret i Studiesenteret.no

2008 – 2009 Styremedlem Valnesfjord helseportsenter

2003 – 2011 Fylkestingsrepresentant i Troms (permisjon i tida som statssekretær

2007 – 2009 Styremedlem i Høgskolen i Tromsø

2001 – 2005 Medlem av representantskapet i Noregs Bank

2002 – 2004 Sentralstyremedlem i SV

2000 – 2002 og 2007 – 2010 Leiar i Troms SV

1995 – 1997 Medlem av sentralstyret i Sosialistisk Ungdom og redaktør for avisa Rødt PRESS

1996 – 1997 Hovudtillitsmann for dei sivilt tenestepliktige

1994 – 1995 Medlem av landsstyret i Norsk Studentunion og Studentstyret i Tromsø.

Foto: Marius Fiskum/Tromsø kommune