Forbanna

Eg slit med å skrive noko samanhengande i dag. Eg blir berre fortvilt og forbanna når eg ser korleis vi oppfører oss mot aylbarna i dette landet. Ei 12 år gamal jente blir henta ut av heimen sin av politi klokka halv to om natta. Korleis er det vi oppfører oss. Har vi ikkje eit minimum av anstendigheit? Litt folkeskikk?

Det fell så lett å ta til samanlikningar med korleis jødane vart tatt ei natt i 1942. Men vi treng ikkje den samanlikninga. Det er nok å vite at slik oppfører ein seg ikkje mot folk, mot barn. Det finst ingen grunn til å gå inn i eit hus om natta, med skremmande lommelykter og rive barn ut av sengene sine. Hadde det vore snakk om ein farleg lovbrytar, men eit barn.

Tilsvaranda har vi ei jente i Tromsø, Yalda heiter ho, der alle norske rettsprinsipp er satt til sides fordi utlendingestyresmaktene meiner ho er skummel. Yalda og familien vann mot UNE i retten. Men i staden for å akseptere det endrar UNE vedtaket sitt slik at familien må ut i ein ny rettsrunde. Eg trudde det skulle vere slik at domstolane kontrollerte forvaltninga, ikkje motsett. Dersom UNE kan endre litt på vedtaket sitt kvar gong dei taper ei sak i retten vil ein rettsprosess aldri bli ferdig. Familien blir halde i ein evigvarande prosess, verre enn noko Kafka kunne førestille seg.

«Noen måtte ha baktalt Josef K., for en morgen ble han arrestert uten at han hadde gjort noe galt.»,

første setning i Prosessen av Kafka

I 2007 fekk SV endra loven så barnas beste skulle telle, understreka i Stortingsmeldinga «Barn på flukt» i fjor, om Faremo ikke klarer iverksette dette må ho gå.

 

 

NRKSUPER og Superia – supert av NRK

Utsyn over spelelandet Superia
Utsyn over spelelandet Superia

Begge gutane mine er hekta på eit dataspel som heiter Superia. Dette er eit spel ein kan laste ned frå NRK. Eg trur dette, og mykje anna NRK gjer på NRKsuper.no kan vere ein genistrek av allmennkringkastaren.

Med dette spelet har NRK fått til eit samspel mellom tre plattformar på ein svært god måte. Du kan laste ned og spele Superia, du kan diskutere Superia på NRK sine sider og på søndagane kan du sjå på TV og lære nytt om Superia – og ikkje minst – få omtale på TV om du har vore flink i spelet. Dette kan vere eit viktig steg for NRK for å halde på barn og ungdom, og ein måte å vere allmennkringkastar i ein ny digital kvardag. NRK har og klart å utnytte gode sider ved ulike kanalar. I spelet kan du lage teikningar, animasjonar og musikk som du sender inn til NRK og kanskje få vist på TV. Samspelet mellom ulike kanalar er bra.

I tillegg er Superia artig for oss foreldre. Inni spelet dukkar det opp småspel som mange av oss vil huske frå eigen barndom, variantar av Boulder Dash, Jetpack og Space Invaders og Donkey Kong gjer det heile til ei god retrooppleving.

Så kan ein godt stille spørsmålet; vil eg at ungane mine i ein alder av fem år skal bruke mykje tid på dataspel? Eg har ikkje svaret, det er ingen tvil om at dei synst det er artig, at det er god trening i finmotorikk og tildels tvinger dei til å tenke, men fysisk aktivt er det jo ikkje.

Har du tankar om dataspel og ungar? Kor mykje tid bør dei bruke på det?