Fylkesrådet er svært glad for tilbakeføringa av basistilskuddet

I Revidert nasjonalbudsjett er forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) den store vinneren. De frie basisbevilgningene til universiteter og høyskoler styrkes med 143,1 millioner kroner. – Dette vil sette universitet og høyskolene i stand til å tilby bedre undervisning og skaffer et økt handlingsrom for bedre forsking, sier fylkesråd for utdanning Pål Julius Skogholt (SV).

Les heile pressemeldinga mi her

Du kan og lese kva Åsa Elvik skriv her