Ein datatrygg kommune

Klisje av ein hacker.

Niande januar vart Østre Toten kommune utsett for eit stort dataangrep. Det fekk store konsekvensar. Dei som kom seg bak brannmurane til kommunen sørga for:

  • Å slette alle sikkerheitskopiar og kryptere alle data for å få kommunen til å betale lausepengar.
  • Sensitive persondata kan vere på avvegar.
  • Alarmarmband på sjukeheim slutta å fungere
  • Brannvarslingssystem slutta å fungere

Det kan ta eit halvt år før kommunen får alle sine systemer opp å gå igjen.

Det å sikre at kommunen har gode system for å unngå hendingar som dette blir viktigare og viktigare. Vi lever i ei verd der både kriminalitet og spionasje flyttar over på nett. Det er liksom ingen vits å drive med bankran lenger når alle pengane sit på ein server ein plass.

Derfor tok eg opp denen saka i formannskapet i dag. Eg ville forsikre meg om at Tromsø kommune var oppdatert og har gode system for datatryggleik. Kommunediretøren kunne sjølvsagt ikkje gå inn i detaljar i eit opent møte. Vi kan jo ikkje offentleggjere alle dei systema vi har for datatryggleik, men vi vart forsikre om at dette har høgt fokus i kommunen.

Ingen kan sikre seg 100 prosent mot folk med uærlege siktemål. Men vi må gjere det så trygt som mogleg samstundes som systema våre held fram med å vere brukarvenlege.

Nordlys skriv litt om saka her.

Foto: Frå Wikimedia commons av David Whelan