Alexis Tsipras er leiar for Syriza, SVs søsterparti i Hellas. Foto: Joanna/Wikipedia Commons

Kven taper i Europa?

Det kan godt tenkjast at det er Hellas og ikkje Tyskland som sit med dei beste korta når det no snart skal avgjerast kva som skjer med euroen. Marshall Auerbach…

Les meir Kven taper i Europa?
Istappar kan vere vakre, men foræderiske...

Istappar og euro

No i desse dagar så heng det store istappar frå hustak, særleg frå hustak som er dårleg isolert. Istappar som trugar med å dette ned å skade oss alvorleg, sjølv…

Les meir Istappar og euro

End of content

Ingen fleire sider å laste