Categories
Video

Vi treng forskinga på Holt!

I ei verd med stadig fleire folk treng vi landbruksforsking over heile landet for å produsere nok mat.