Landets enklaste bustadmarknad

Enklast for kven, kunne ein kanskje spurt? Foto: faksimile frå iTromso.no 25.09.13

iTromsø skriv i dag at Tromsø har den enklaste bustadmarknaden i landet. Underleg nok har dei sett gåseauge rundte «enklaste» slik dei burde ha gjort.

Det avisa skildrar som den enklaste bustdamarknaden er altå ein marknad der det er lett å selje. Kva betyr dette? Jau, det betyr høge prisar og stor etterspurnad, som igjen gjer at det blir dyrt og vanskeleg for folk å skaffe seg sin eigen bustad i Tromsø. Eg er ganske sikker på at dersom Tromsø skal halde fram med å vekse og trekke til seg folk må vi skaffe oss ein «vanskelegare» bustadmarknad. I dag er det blitt slik at eit par med to vanlege lønningar vil ha problemer med å skaffe seg ein bustad, i alle fall om dei har eit par barn som skal ha eigne rom. Slik kan vi ikkje ha det.

I denne situasjonen oppfører iTromsø seg som mikrofonstativ for meklarane i Tromsø. Dei tener sjølvsagt på høge prisar, då går kommisjonen opp.

Samstundes er det ingen tvil om at problemet er at det blir bygd for lite og for dyrt i Tromsø.

Der er hovudproblemet.

Då synst eg det er ekstra ille at byrådet i dag kjem til å få vedtatt at ein del av Tromsø kommune sine bustadtomter skal overførast til Arnestedet as. Eit selskap som skal forvalte eigedomane etter eit mål om avkastning og etter eit marknadsstyrt EØS-reglement. Ein kunne tenkt seg at kommunen la til rette for bygging av bustader til ein overkommeleg pris for familiar og studentar.

Men det er visst ikkje målet…

 

Exit mobile version