Categories
USA Video

Bush sine år «in Office»

Denne videoen frå Jon Stewart er vel verd å sjå