Fleire medlemmar til fagforeiningane eller betre tenester til folk?

Det aller raraste utspelet i sist kommunestyre kom frå Venstres Jonas Stein. Han klarte å seie i fullt alvor får vi tru, at SV saman med Ap og Raudt vil ha fleire lærarar i skolen fordi det vil gje fagforeiningane fleire medlemmar. Men, dette var berre ei rad med utsagn frå den kanten som rakka ned på fagforeiningane og dei tilsette i kommunen. 

I denne videoen på ca 40 sekund har eg samla dei verste.

Du kan sjå heile innlegget til Stein på Tromsø kommune sine nettsider, om du er redd for at eg heilt har klipt sund samanhengen (ca eitt minutt inn i klippet).

Kanskje er det ikkje så rart at Tromsø kommune blir karakterisert som eit konkursbu (betallenke til Nordlys), når tidlegare finansbyråd Stein har så lite tiltru til dei ansatte. Eg trur at dei aller aller fleste av oss ønsker å gjere ein god jobb, ønsker å vere effektive. Men skal vi få det til er vi avhengige av tillit til at dei ansatte gjer ein god jobb, at dei er effektive og bruker sin beste kunnskap i arbeidet. Eg er sikker på at den tillitsreformen som vi skal innføre i kommunen vil spare pengar. Tryggleik og tillit skaper trivsel og effektivitet. Og det trengst for vi overtar ein kommune som så langt i år ligg an til eit overforbruk på 75 millionar kroner.

Rett skal vere rett. Stein har moderert seg litt i ettertid. Eg la ut denne oppdateringa på mi facebookside:

«Ekstremt forundra over Jonas Stein i debatt i kommunestyret. Han hevdar at vi vil tilsette fleire lærarar fordi vi vil gje fagforeiningane fleire medlemmar. Det er eit utsagn som er så vanvittig at eg har problemar med å finne ord. Vi vil ha fleire hender i velferdstenestene og i skolen i Tromsø for å få betre tenester for folk flest i kommunen. Korfor skulle vi ellers ville det?»

Han svarte

«Mitt hovedpoeng var: 40 nye lærere koster ca 25 millioner kroner. Istedenfor å låse det til 40 lærerstillinger, mener jeg at man istedenfor burde bruke topp internasjonal skoleforskning på å se hvordan bruke 25 millioner kroner på å skape den best mulige utdanning for elevene i Tromsøskolen. Hva er det som gir best effekt?»

Då burde han snakka om det i staden for å raljere over fagforeiningane.

Uansett, eg er ganske nøgd med replikken min til Stein. Den kan du sjå her om du vil:

 

Ullsfjord i ut- eller avvikling?

Gunhild Johansen
Gunhild Johansen
Gunhild Johansen skriver om Ullsfjord i utvikling og høyresida si flukt fra valgløftene sine

Under valgkampen for to år siden reiste H, Frp og V rundt til alle utviklingslagene i Tromsø og lovte at dersom bare folk stemte på dem, skulle det virkelig satses på distriktene. Forventningene ble skrudd i været. Man fikk teften av mer enn fersk asfalt – her var det store ting i emning.

 Gjesteblogg av Gunhild Johansen, SV og tidligere leder Ullsfjord i utvikling

Over og ut med UiU

Men derfra og ut er historien helt annerledes. Det første næringsbyråd Stein (V) gjorde etter at han fikk kontor på rådhuset, var å avvikle næringsutviklingsprosjektet Ullsfjord i utvikling, et prosjekt som hadde som formål å bidra til å snu flyttestrømmen, skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser i denne delen av distrikts-Tromsø. Ingen enkel oppgave, men som med langsiktig innsats er fullt mulig.

Det var utviklingslagene i Ullsfjord som i sin tid tok initiativet til Ullsfjord i utvikling, og det rødgrønne flertallet som SV var en del av, var villig til å satse sammen med dem. Der det er lite variert næringsliv fra før, trengs litt ekstra drahjelp for å få hjulene i gang. Mangelfullt utbygd bredband og rasutsatte og dårlige veier er krevende for næringslivet i både Jøvik, Olderbakken og på Sjursnes. Vi innledet et nært samarbeid med Ullsfjordforbindelsen, og folk begynte etter hvert å håpe at det var mulig å snu en negativ utvikling. Mange nye ideer ble konkretisert, og mange kom fram med gamle drømmer de nå ønsket hjelp til å realisere.

Nedleggingen kom i en meget sårbar fase, der flere av de lokale prosjektene vi var i kontakt med, var i søker- eller etableringsfasen. Det er ikke kommet noe som erstatter Ullsfjord i utvikling. Frp vil som kjent ikke gi «særfordeler» til noen deler av befolkningen, og deres definisjon av særfordeler er de dessverre ikke alene om lenger.

Over og ut med kvinnearbeidsplassene

Strategidokumentet for omsorgs-Tromsø slapp definitivt katta ut av sekken. Bo-og servicesentrene i Lakselvbukt og Sjursnes skal bevares «på kort sikt» og beboere og ansatte skal deretter overføres til et nytt senter i Ramfjord. Det var ikke dette befolkningen i Ullsfjordregionen hadde forventet seg etter sjarmoffensiven for to år siden! At de kan mobilisere til kamp, fikk byråd Kanestrøm (Frp) kjapt erfare. Etter massiv motstand lover han nå å fjerne den ene setningen Ullfjordregionen er tilgodesett med i det 125 siders lange dokumentet. Han bedyrer at bevaring på kort sikt ikke betyr at byrådet hadde tenkt på nedlegging i løpet av de første tiårene. Men ti år er ikke akkurat evighetsperspektivet.

For SV er Tromsø mye mer enn en by

Byrådets retrett er en flott seier for de menneskene som har et inderlig ønske om fortsatt å kunne leve, bo og arbeide i Ullsfjorden. Men vi har fått et signal om hvilken strategi – eller mangel på strategi – V, H og Frp har for utvikling av distrikts-Tromsø. De har ingen politikk på å prøve å snu en negativ befolkningsutviklingstrend. De ser ikke mulighetene for et område der det planlegges en ny veiforbindelse som kan gi helt nye betingelser for næringslivet. Derfor ser de heller ikke det katastrofale i å foreslå å legge ned de to største kvinnearbeidsplassene i hele området. De ser heller ikke at det faktisk er mulig for dyktige medarbeidere å klare å rekruttere fagfolk i distriktet, selv om man sliter i mer sentrale strøk.

SV ha et Ullsfjord i utvikling. Vi vil poengtere det særdeles viktige med å ha livskraftige bygder rundt byen. Vi er ufattelig heldige som har jordbruk i egen kommune. Det ligger et enormt potensiale i de verdiene som ligger i nord-norsk matproduksjon. Det er også helt klart at turismen ikke vil overleve dersom bygdene fraflyttes. Distriktspolitikk er noe mer enn passivt å følge befolkningstrender. Distriktspolitikk er å endre «utviklinga». For SV er Tromsø så uendelig mye mer enn bare en by.