Byrådet spring frå løfta til Kroken og Stakkevollan

Eg skal ikkje påstå at rakettane gjekk til vèrs då bydelsløftet kom, men eg er ganske sikker på at det ikkje blir rakettar for at bydelsløftet blir lagt ned. Foto: lmarius/http://www.flickr.com/people/lmarius/

Obama vann valet i USA, trass alt betre enn alternativet. Utviklinga her i Tromsø viser kor galt det kan gå når dei konservative vinn. Det siste dømet er noko som heiter bydelsløftet.

Bydelsløftet skulle var eit prosjekt som skulle løfte Stakkevollan og Kroken bydelar i Tromsø. Det skulle vere med på å legge til rette for møteplassar, leikeplassar og alle andre ting eit lite lokalsamfunn som ein bydel er, treng for å vere ein triveleg plass å bu.

Ikkje misforstå, Stakkevollan er triveleg, emn det kunne blitt mykje trivelegare.

Byrådet (H, Frp og V) starta med å kutte to millionar til dette prosjektet i budsjettet for i år. Nok kjem forslaget om å legge ned heile prosjektet og fjerne resten av pengane.

Men, vi visste vel eigentleg at høgresamfunnet betyr at kvar må passe på seg sjølv?

Det einaste som sukrar pilla litt er at bydelsråda i Kroken og på Nordøya får litt meir pengar å rutte med, i alle fall i år. Av ein eller annan grunn trur eg ikkje dette blir noko vi får kvart år.

Saksframlegget kan du lese her

 Tidlegare utsagn:

  • Vi har tidligere bestemt oss for å sette disse to bydelene på kartet, og belysning er kjempeviktig både for å sikre trivsel og trygghet. Vi vet for eksempel at belysning forebygger vold, sier leder av Bydelsløftet, Frid Fossbakk (H). (http://www.itromso.no/nyheter/article510113.ece)

Vatn i bassenga

Dette får ikkje lenger elevane i Kroken oppleve i skoletida. Foto: Patrick/adwriter

Det nyttar ikkje at det er vatn i bassenga dersom skolane ikkje har råd til å bruke bassenga. iTromsø  og Nordlys kan i dag melde om at rektoren på Kroken skole har avslutta svømmeundervisninga fordi skolen ikkje lenger har råd til busstransport til svømmehallen på Stakkevollan.

Konsekvensane av det borgarlege byrådet sin politikk og prioriteringar blir tydelegare og tydelegare. Først vart det avgjort at elevane i Tromsø ikkje skulle få leirskole, så stengte skolane tilgang til skolebygningane på kveldstid fordi det vart for dyrt, så blir det no slutt på svømmeundervisninga. Byrådet frå Høgre har heldigvis snudd på dei to første områda. La oss håpe dei snur på det siste og.

Det borgarlege fleirtalet i kommunestyret kutta 16 millionar frå skolane då dei vedtok budsjettet i haust. Det mangla heller ikkje på advarslar og alternative forslag den gongen. 16 millionar er ganske likt den summen det kostar at Høgre saman med Ap og Frp innførte parlamentarisk styresett. Eg skreiv om det her “Feitare politikarar og slankare elevar”.

Kvart år døyr mange menneske i Noreg i drukningsulukker. Nokre av desse kunen vore redde om svømmeopplæringa hadde vore betre. Eg trur vi kan vere ganske sikre på at å kutte svømmeopplæringa ikkje vil vere ein fordel.

Ansvaret har Høgre, Frp og Venstre i kommunestyret i Tromsø.

Exit mobile version