Finnmarksloven og dyrt nett

No sit eg på SAS hotellet på Gardermoen og skal i eit møte i SV om finnmarksloven. Loven handlar om kven som skal eige og forvalte grunnen i Finnmark. Det er spennande å kunne vere med på å gjere om på noko av den uretten som er gjort mot samar opp gjennom tida.

Men det eg verkeleg skulle skrive noko om er kor dyrt det er med trådlaus oppkobling på offentlege stader. 70 kroner for ein time betaler eg her – heilt vanvittig. Kanskje burde staten bygge ut eit trådlaust nett over store delar av landet. Korfor ikkje, nett er jo etterkvart blitt nesten like viktig som vegar?