Istappar kan vere vakre, men foræderiske...

Istappar og euro

No i desse dagar så heng det store istappar frå hustak, særleg frå hustak som er dårleg isolert. Istappar som trugar med å dette ned å skade oss alvorleg, sjølv…

Continue Reading Istappar og euro
  • Post category:EU
  • Post comments:4 Comments

End of content

No more pages to load