Skreddaren og bussjåføren

Bilal Gahni Mohammad og Hawre Mohammed Ali heiter to kurdarar som bur i Tromsø. Dei har budd her ti år no. Hawre er skreddar, og driv den einaste skreddarforetninga i Tromsø. Eg veit ikkje om det stemmer, men eg har høyrt at han mellom anna driv mykje med tilpassing av politiuniformar. Bilal er bussjåfør i Tromsø. Det vil seie var bussjåfør. UDI har nekta han å jobbe, han skal ut av landet. Hawre må no stenge skreddarforretninga og må ut av landet 12. januar. Finst det noko som helst logikk i dette?

Både Bilal og Hawre tilhøyrer dei såkalla MUFarane. Dei har levd med usikkerheit i mange år. Er det ikkje på tide at den raud-grønne regjeringa gjev dei tryggleik og lar dei bli i landet. Vi treng bussjåførar, skreddarar og ikkje minst treng vi solidaritet. I dag hadde eg glede av å vere med på ei markering på Stortorget i Tromsø i protest mot utsendinga av Bilal og Hawre. Kanskje er det eit slag i lufta, men vi må prøve. Eg synst det var spesielt gledeleg at russepresidenten i Tromsø var ein av appellantane.

Det er fleire måter du kan hjelpe på:

For øvrig har Nordlys hatt gode artiklar om saka, mellom anna her og her.