Glad for alle vestlendingane

Glad for alle vestlendingane. Det er godt med ei regjering med eit tydeleg tyngdepunkt utanfor Osloområdet. Synd det er så få nordlendingar, men får tru at vestlendingane frå ein region basert på realøkonomi og ikkje papirøkonomi blir bra for landet. Men korleis får vi avvent dei olja?

Smukk?