Categories
Hangouts Politikk

Vi var live på youtube

Gjekk du glipp av livesendinga eg hadde med Torgeir Knag Fylkesnes på youtube i dag? Eg skjønner at du er litt fortvilt, men fortvil ikkje. Du kan no sjå sendinga i opptak. Einaste ulempen er at du ikkje kan stille spørsmål undervegs. Men sånn kan det gå.

Categories
Politikk Video

Ny videoblogg om Trump, minstepensjon for innvandrarar og fisk

Eg stiller spørsmålet, er det eigentleg så stor skilnad på Donald Trump og den norske regjeringa?

Her er lenka til saka om minstepensjonen

Categories
Video

Vi treng forskinga på Holt!

I ei verd med stadig fleire folk treng vi landbruksforsking over heile landet for å produsere nok mat.

Categories
Arbeid og trygd Hangouts Økonomi Politikk

Juleavslutning med Torgeir Knag Fylkesnes

Her kan du sjå opptak av hangouten der eg og Torgeir snakkar politikk.

Vi er innom  når stortingsrepresentantar skal stemme for eiga overtyding, om poker, arbeidsmiljøloven, finanskrisa, bevæpninga av politiet, mobiltelefonovervaking og meir til. Dersom eg orkar skal eg legge til tidspunkta under slik at du kan sjå berre dei tema du er interessert i.

Etter 1:21 snakkar vi om kva saker ein stortingsrepresentant bryter ut av gruppa på

etter 5 minutt, Poker

endringane i arbeidsmiljøloven etter ni minutt og fem sekund.

Vi kom ikkje unna finaskrisa, og tar den opp etter 13:24

Bevæpning av politiet og mobiltelefonovervaking finn du etter 15 min og 41 sek

Torgeir Knag Fylkesnes oppsummerer hausten etter 20 min.

Categories
Politikk Video

Angrar dei

I denne treminutters videobloggen lurer eg på om Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande angrar seg. Kva trur du?