Hangout med SVs partisekretær

Kari Elisabeth Kaski

Måndag 27. april klokka 20.00 har eg fått med meg SVs nye partisekretær på hangout. Ein hangout er ei direktesending på youtube, med det tillegget at vi kan invitere folk inn for å vere med i samtalen. Eg følgjer og med på chat undervegs for å prøve å svare på spørsmål som kjem. Så på måndag kan du følgje sendinga her. Seinare kan du sjå opptak, men vil du vere med undervegs må du gå inn på denne sida.

 

 

Juleavslutning med Torgeir Knag Fylkesnes

Her kan du sjå opptak av hangouten der eg og Torgeir snakkar politikk.

Vi er innom  når stortingsrepresentantar skal stemme for eiga overtyding, om poker, arbeidsmiljøloven, finanskrisa, bevæpninga av politiet, mobiltelefonovervaking og meir til. Dersom eg orkar skal eg legge til tidspunkta under slik at du kan sjå berre dei tema du er interessert i.

Etter 1:21 snakkar vi om kva saker ein stortingsrepresentant bryter ut av gruppa på

etter 5 minutt, Poker

endringane i arbeidsmiljøloven etter ni minutt og fem sekund.

Vi kom ikkje unna finaskrisa, og tar den opp etter 13:24

Bevæpning av politiet og mobiltelefonovervaking finn du etter 15 min og 41 sek

Torgeir Knag Fylkesnes oppsummerer hausten etter 20 min.

Live på youtube!

I kveld klokka 2130 inviterer vi til livesending på youtube, og du kan vere med. Eller dersom du heller vil følgje sendinga her. Her vil og opptaket komme.

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Tillit og fellesskap

I kveld klokka 2130 kan du sjå meg og Torgeir Knag Fylkesnes live på youtube, eller vere med å diskutere tillit og fellesskap på hangout. Vi tar utgangspunkt i dei sju punkta som Fylkesnes diskuterer på bloggen sin:

  1. Samarbeid, ikke konkurranse

Samarbeid mellom borgere, ansatte og folkevalgte er bedre en konkurranse og kommersialisering.

  1. Faglighet, ikke detaljstyring

Fagligheten skal være styrende, ikke detalj- og målstyring ovenfra

  1. Mer tid til borgerne, mindre til kontroll

Tid til borgerne og frihet til å gjøre jobben, istedenfor skjemavelde og kontroll.

  1. Behov, ikke butikk

Borgernes behov må være bestemmende for velferd, ikke hva som lønner seg.

  1. Borger, ikke bruker

Aktive borgere gir bedre velferd enn passive brukere og kunder.

  1. Oppfølging, ikke rangering

Støtte til læring og helse er målet, ikke å redusere barn til en karakter og eldre til en diagnose.

  1. Utvikling, ikke innstramming

Ansatte med gode lønns- og arbeidsvilkår, offensiv satsing på kompetanseheving og velferdsteknologi, ikke kutt i bemanning og pensjon.

Bli med på hangout, eller sjå sendinga her (du kan og sjå opptaket om livesendinga er over):

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner